Ổ cắm điện thoại RJ11, 4 tiếp điểm – 281160

197,100.00₫

Số lượng: