054033 – Hộp âm sàn 8 modul màu trắng

2,126,800.00₫

Số lượng:

Mô tả sản phẩm

Hộp âm sàn dạng bật nắp 8 module, trắng bóng