003584 – Bộ trộn 8 kênh hình/tiếng

003584 – Bộ trộn 8 kênh hình/tiếng – 10M DIN